Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trèo lên xuống ghế (2 cách) lần 1


- Giúp trẻ hình thành kỹ năng trèo lên xuống ghế bằng 2 cách : + Cách 1 : trèo lên trước 1 chân, chân kia bước qua. + Cách 2 : trèo 2 chân lên ghế , bật xuống. - Phát triển tố chất bền bỉ, khéo léo, dẻo dai. - Giáo dục trẻ biết cố gắng, nhanh nhẹn tự tin, chú ý cao cùng tham gia luyện tập.