Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trang trí những mảng tường hành lang và cầu thang.


Những mảng tường ở hành lang và cầu thang được trang trí bằng cách vẽ những họat động của bé, hoặc tranh về một câu chuyện cổ tích nào đó, cũng có thể là một nhân vật họat hình mà các bé yêu thích nhằm tạo sự hứng thú khi bé đến trường.


" Một , hai, một, hai...Ai nhanh hơn"


Cùng học cùng chơi


Đến trường bé chào cô