Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu đố: Quả cà chua


Cũng gọi là cà

Nhưng vỏ màu đỏ

Luộc, hấp, bung, xào

Đều ăn được cả.

Là quả gì?

(Đáp án: Quả cà chua)