Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu đố: Quả gấc


Quả gì ruột đỏ tựa son

Nấu xôi thơm phức cả nhà muốn ăn?

(Đáp án: Quả gấc)