Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Câu đố: Chú bộ đội


Chú đi hành quân

Vai chú mang súng

Mũ cài ngôi sao

Đố bé là ai?

(Đáp án: Chú bộ đội)