Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Năm mới bé chúc


NĂM MỚI BÉ CHÚC

Năm mới con chúc

Ba luôn hoan hỉ

Sức khỏe bền bỉ

Công danh hết ý

Tiền vào bạc tỉ

Tiền ra ri rỉ

Như giọt cà phê.

Con chúc…

Chúc ông bà một tô như ý

Chúc cô chú một chén an khang

Chúc anh chị một dĩa tài lộc.

                   Sưu tầm