Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Đố bé bánh gì?


ĐỐ BÉ BÁNH GÌ?

Lá dong 

Gạo nếp 

Bọc đỗ 

Bọc thịt 

Chiếc lạt 

Chạy quanh 

Ôm lấy 

Bánh xanh 

Dính ơi 

Là dính! 

 

Nhưng mà 

Vẫn thích 

Ngày Tết 

Rất cần 

Chiếc bánh 

Màu xanh 

Dính ơi 

Là dính!

                                                Nguyễn Thụy Anh