Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Tết là bạn nhỏ


TẾT LÀ BẠN NHỎ

Tết cũng là bạn nhỏ

Nên thích đi la cà

Làm mọi người mong đợi

Nhanh chân nào tết ơi !

                                                Phan Trọng Bảo Viên