Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Cây đào


CÂY ĐÀO

Cây đào đầu xóm

Lốm đốm nụ hồng.

Chúng em chỉ mong

Hoa đào mau nở.

 

Bông đào nho nhỏ

Cánh đào hồng tươi

Hễ thấy hoa cười

Đúng là Tết đến.

Nhược Thủy