Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hoa mai


Hoa đào ngoài Bắc
Hoa gì trong Nam
Cánh nhỏ màu vàng
Cùng vui đón Tết?

(Hoa mai)