Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hoa đào


Hoa gì nhỏ nhỏ
Cánh màu hồng tươi
Hễ thấy hoa cười
Đúng là Tết đến?

(Hoa đào)