Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “Chìm và nổi”


Trò chơi “Chìm và nổi”

Mục đích

Khám phá vật nổi và chìm.

Chuẩn bị

Một chậu đổ đầy nước.

Một vài thứ chìm và nổi trong nước, như: nắp chai, bọt biển, lá cây, nắp nhựa, đá, chìa khóa, hoặc que…

Cách chơi

Cho trẻ chơi với những thứ đã chuẩn bị trong nước. Có thể nói:

Bé hãy nhìn tất cả những hòn đá điều rơi xuống đáy? Bé có thể nhặt nó lên không?