Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “Chơi với nước”


Trò chơi “Chơi với nước”

Mục đích

Tập sử dụng một vài đồ chơi và thích thú chơi với nước.

Chuẩn bị

Một vài chậu nước để ngoài trời trong những ngày ấm áp. Mỗi trẻ có cốc, thìa, phiễu, bát và bình gót nhỏ để chơi với nước.

Cách chơi

Cho trẻ chơi tự do với nước theo cách của mình. Có thể hỏi trẻ:

Chơi với nước có thích không? Bé có thể đổ đầy nước vào bát của mình không?