Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “Đếm quần áo”


Trò chơi “Đếm quần áo”

Mục đích

Làm quen với các từ đếm.

Tiến hành

Trong nhà hoặc ngoài trời với 1 trẻ trong 2 – 5 phút.

Trong khi trẻ thay quần áo, hãy đếm quần áo, ngón tay, ngón chân và các bộ phận khác của cơ thể. Chẳn hạn có thể nói:

Tất cả của cháu bị ướt kìa, hãy thay chúng đi! 1, 2, tốt lắm.

Hai cái tất đi vào 2 chân. Chúng phủ kín các ngón chân bé nhỏ của cháu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngón chân!