Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)”


Trò chơi “Xâu vòng tặng em bé (hoặc bạn)”

Mục đích

Trẻ nhận biết màu và tập xâu hạt.

Chuẩn bị

Các hạt to và dây để xau vòng. Các hạt có màu khác nhau để trong các đồ đựng khác nhau như rổ hạt đỏ, rổ hạt xanh.

Cách chơi

Cho mỗi trẻ một dây để xâu và 5 – 7 hạt để trẻ tự xâu. Nếu trẻ không biết cách xâu thì cô hướng dẫn.

Khi trẻ xâu xong cô giúp trẻ buộc lại thành vòng và hỏi trẻ:

Vòng của cháu màu gì? Cháu xâu vòng để làm gì?

Cho trẻ đem vòng tặng cho búp bê hoặc các bạn.