Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cô chú công nhân vệ sinh


Ai cầm cái chổi

Chăm chỉ miệt mài

Quét dọn hằng ngày

Phố phường sạch sẽ?

(Cô chú công nhân vệ sinh)