Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cái dao xây


Cũng tên gọi là dao

Nhưng không dùng để thái

Mà để xây nhà mới

Đố bé biết dao gì?

(Cái dao xây)