Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé làm cho đúng


1.     19. Bé làm cho đúng

Mục đích

Tập bắt chước các hành động.

Cách chơi

Đầu tiên cô làm mẫu 1-2 hành động rồi khuyến khích trẻ làm theo. Ví dụ : Bắt tay cô, hoan hô, vỗ tay cho trẻ bắt chước hoặc sờ lên mũi và nói: “Mũi, đầu gối,…” để trẻ bắt chước. Các hành động bắt chước bao gồm: Vẫy tay chào tạm biệt…