Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chào cô!


16.     Chào cô!

Mục đích

Trẻ làm quen với người lạ.

Chuẩn bị

Đồ chơi  màu sặc sỡ, có phát ra âm thanh.

Cách chơi

Mời một cô giáo khác làm “khách” đến chơi. “Khách” vào lớp vui vẻ, thân thiện chào các cháu: “Cô chào Tùng và Mai quả bóng đỏ này!”. Sau đó cô ngồi xuống chơi với trẻ. Trong quá trình chơi, cô luôn xưng tên của mình và gọi tên trẻ.

Nếu trẻ nhút nhát, sợ hãi hoặc khóc thì cô giáo phụ trách lớp cho trẻ ngồi vào lòng, lấy một thứ đồ chơi mà trẻ thích cho trẻ chơi còn “khách” ngồi chơi bên cạnh.