Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ai thế nhỉ?


15.     Ai thế nhỉ?

Mục đích

Luyện cho trẻ tập nói : Ma ma, ba ba…

Cách chơi

Khi trẻ bắt đầu biết gọi bố hoặc mẹ, cô biểu lộ sự thích thú với việc trẻ nói được. Cô khuyến khích trẻ nói bằng cách đặt các câu hỏi: “Ai đây? Ai thế nhỉ?”.