Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hãy bắt chước theo cô


14.     Hãy bắt chước theo cô

Mục đích

Trẻ bắt chước phát âm theo cô.

Cách chơi

Cô nói chuyện âu yếm với từng trẻ. Trẻ nằm, ngồi trong giường, cô cúi xuống lay nhẹ người trẻ hoặc vuốt tay, chân trẻ, vừa làm vừa nói nựng với trẻ, gọi tên trẻ, bắt chước các âm mà trước đó trẻ tự phát ra: “Gừ…gừ”, “ư…ư…” , “da… da…” đồng thời cô biểu lộ cảm xúc, tạo cho trẻ một trạng thái vui vẻ, hớn hở, tích cực bắt chuyện với cô.