Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ai đấy?


13.     Ai đấy?

Mục đích

Trẻ nhận biết tên mình, tên cô.

Chuẩn bị

Một chiếc gương to

Cách chơi

Cô để chiếc gương ngang tầm mắt của trẻ. Cô cầm tay trẻ chit vào hình ảnh trong gương và hỏi trẻ: “Ai đấy?”. Khi trẻ chú ý nhìn vào hình ảnh mình trong gương, cô nói: “Mai đấy! Mai xinh của cô đấy !”. Sau đó, cô lại chỉ vào hình ảnh của cô: “Cô ngọc đâu?” Cô ngọc đây này !”.

Cô và trẻ cùng soi gương, cô cầm tay trẻ lắc nhẹ theo giai điệu một bài hát: Tênh ! Tênh ! Tênh !”.