Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thăm bạn búp bê


11.     Thăm bạn búp bê

Mục đích

Luyện tập trẻ đi theo hướng thẳng.

Chuẩn bị

Búp bê, gấu bông, thỏ bông,…

Cách chơi

Ở một phía của sân chơi, cô đặt búp bê (hoặc một đồ chơi: gấu, thỏ… ). Cô nói : “Kia là nhà bạn búp bê, cô cháu mình tới thăm bạn búp bê nhé !...”. cô đi trước dẫn trẻ theo sau, cố gắn hướng dẫn trẻ đi theo đường thẳng. Khi tới nơi, cô có thể cho trẻ chào bạn búp bê. Trẻ chơi với búp bê một lát, rồi lại trở về chỗ cũ. Những lần sau khi trẻ đã thuộc, cô có thể cho trẻ mang đồ chơi đến tặng búp bê. Cho trẻ chơi 2-3 lần.