Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé đi giỏi quá


10.     Bé đi giỏi quá

Mục đích

Luyện bé tập đi

Chuẩn bị

Đồ chơi có màu sắc sặc sỡ, phát ra âm thanh.

Cách chơi

Khi trẻ chưa biết đi, cô đứng đằng sau, đỡ nách cho trẻ tập đi. Khi trẻ đi được vài bước, cô chuyển lên đứng ở phía trước, cầm đồ chơi, gọi trẻ lại phía mình: “Tuấn lại đây với cô nào, lại đây lấy đồ chơi này!”. Cô luôn giữ thái độ vui vẻ, luôn gọi tên và động viên trẻ.