Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trò chơi "gõ trống"


9.     Gõ trống

Mục đích

Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ, thích thú.

Chuẩn bị

Trống con (hoặc ống bơ).

Cách chơi

Cô gõ trống hoặc ống bơ cho trẻ xem, sau đó đưa dùi trống cho trẻ gõ. Nếu trẻ chưa tự làm được, cô cầm tay trẻ cùng gõ vào mặt trống và kết hợp nói: “Tùng ! Tùng ! Tùng…” theo nhịp gõ.