Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nu na nu nống


4.    Nu na nu nống

Mục đích

Phát triển ngôn ngữ. Tạo cho trẻ cảm giác vui vẻ, thích thú

Cách chơi

Cô giáo cho 2,3 trẻ ngồi thành vòng cung, chân duỗi thẳng. Tay cô chạm lần lượt hết chân của các bé, mỗi lần chạm tương ứng với một từ:

Nu na nu nống

Đánh trống phất cờ

Mở cuộc thi đua

Chân ai sạch sẽ

Gót đỏ hồng hào

Không bẩn tí nào

Được vào đánh trống

Tùng… tùng… tùng… tùng… !

Đọc đến câu cuối, cô nắm tay lại làm động tác đánh trống vào chân trẻ và khuyến khích trẻ cùng làm động tác và đọc theo vui vẻ.