Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tìm Những Hình Giống Nhau


Mục đích
- Giúp trẻ nhận biết và làm quen với các loại thực phẩm.
- Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ.


Chuẩn bị
- Thẻ bài lô tô có hình các loại thực phẩm như cá, cua, tôm, quả lê, xoài, chuối, cà chua,...Mỗi loại thực phẩm có 2 lô tô giống nhau.


Luật chơi
- Trẻ lật 2 hình lô tô giống nhau sẽ được chơi tiếp, nếu lật 2 hình lô tô khác nhau thì phải đặt úp thẻ lại và các bạn khác lên chơi.
- Bạn nào thu về nhiều thẻ nhất thì bạn đó thắng.


Cách chơi

- Cô xáo trộn đều các thẻ bài, úp tất cả lên mặt bàn, có thể xếp thành hàng hoặc xếp tùy ý. Trẻ chơi đầu tiên lật thẻ bài, khi lật thẻ phải để cho người cùng chơi nhìn thấy hình, nếu thấy 2 hình giống nhau thì được thu về và được quyền lật tiếp 2 thẻ tiếp theo cho đến khi thấy 2 hình khác nhau thì phải đặt úp thẻ lại ngay vị trí cũ.
- Trẻ thứ hai lên chơi cũng lật lần lượt 2 thẻ sao cho có được 2 hình giống nhau. Trò chơi được tiếp tục như thế đến khi tất cả các thẻ được thu về. Người thu về nhiều thẻ nhất là người thắng cuộc.


("Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh", Hồng Thu, NXB GD)