Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tiếng Của Ai


Mục đích
Giúp phát triển các giác quan cho trẻ, khả năng phán đoán chính xác và góp phần phát triển tư duy cho trẻ.


Chuẩn bị
Sân trường (bãi cỏ hoặc khoảng đất rộng).


Cách chơi

Trẻ tham gia chơi đứng thành một vòng tròn, cách nhau một cánh tay. Một trẻ bịt mắt đứng giữa vòng tròn.
Khi có hiệu lệnh, trẻ đứng ở vòng tròn nhảy một chân (nhảy lò cò) di chuyển theo hình vòng tròn. Khi nghe trẻ bị bịt mắt đứng ở giữa vỗ tay 3 tiếng, tất cả đều dừng lại. Trẻ bị bịt mắt chỉ tay về bất cứ hướng nào, trúng phải bạn nào ở hướng đó, thì bạn đó chạy lại nắm tay trẻ bị bịt mắt và chờ lệnh của trẻ bị bịt mắt.
Nếu trẻ bị bịt mắt hỏi "Con vịt kêu thế nào?", thì bạn đó phải trả lời "cạc, cạc, cạc ...". Sau khi trả lời, trẻ trở về vị trí cũ và trẻ bị bịt mắt cần phải suy nghĩ và đoán xem bạn vừa trả lời là ai.
Nếu trẻ đoán đúng, 2 trẻ sẽ đổi vị trí và vai trò cho nhau. Nếu đoán không đúng, trò chơi lại tiến hành lần khác và không thay đổi trẻ bịt mắt.


("Trò chơi giúp bé khỏe mạnh và thông minh", Hồng Thu, NXB GD)