Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Cái kim


Thân em vốn nhỏ tí ti
Các bà, các chị em thì luôn tay
Em đi, em lại suốt ngày
Quần quần, áo áo, em may cho người
Áo dày, áo mỏng tùy thời
Áo dài, áo ngắn tùy người mà may
Áo nhiều kể xiết bất nay
Áo nào cũng bởi tay này làm ra
Nào the, lụa, nào lượt là
Nào là vải vóc, nào là tơ gai
Luôn luôn sợi chỉ dùi mài
Đêm khuya quên ngủ, ngày dài quên ăn
Năm qua tháng lại bao lần
Nhờ em mà có áo quần xênh xang
Thân em đáng giá ngàn vàng.

                                                              Theo NXB Trẻ