Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Mở sách ra là thấy…


Bao la và bí ẩn
Như biển xa rừng sâu
Mở ra một cuốn sách
Một thế giới bắt đầu

Ẩn hiện sau mặt chữ
Là bao gương mặt người
Có long lanh nước mắt
Có rạng rỡ miệng cười

Có ngày mưa tháng nắng
Mùa xuân và mùa đông
Có Tấm và có Cám
Thạch Sanh và Lý Thông

Có địa ngục, thiên đường
Có quỷ, ma, tiên, Phật
Có bác gấu dữ dằn
Có cô nai nhút nhát...

Đôi khi kẻ độc ác
Lại không là cọp beo
Cũng đôi khi đói nghèo
Chưa hẳn người tốt bụng

Trăm sông dài, bãi rộng
Nghìn núi cao, vực sâu
Cả bốn biển năm châu
Mở sách ra là thấy!

Lại một trang sách mới
Như vung cây đũa thần
Thấy sao Kim, sao Hỏa
Thấy ngàn xưa Lý - Trần...

Ta "đi" khắp thế gian
Chỉ bằng đôi con mắt
Sẽ "cận" thị suốt đời
Những ai không đọc sách!

Cao Xuân Sơn