Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đồng dao - Xòe ống


Ta chơi xòe ống
Chơi múa vác ống
Theo nhịp bài ca
Nhún sao nhịp nhàng
Vòng tròn co lại
Vòng tròn dãn ra
Chuyền ống cho bạn
Chuyền ống cho nhanh
Trò chơi thật vui
Trò chơi thật hay

Theo NXBT