Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ: Đồng dao bông hồng ( Chủ đề: Nghề nghiệp )


Đồng dao bông hồng

Bồng bồng mẹ bế con sang
Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
 
Bồng bồng mà nấu canh tôm
Ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng
Bồng bồng mà nấu canh khoai
Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng

                                   Sưu tầm