Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ : Ước ( Chủ đề : Nghề nghiệp )


   Ước

       Nay em xếp hạc
         Đếm đủ một trăm
             Nhắm mắt ước thầm
            Mong sao thành đạt
Em là bác sĩ
              Chữa bệnh mọi người
  Hay là cô giáo
          Trẻ nghèo em chăm
       Là người đưa thư
       Đêm niềm vui đến
     Chân em đi khắp
          Quê hương của mình
     Mơ ước thật xinh
     Là mơ hạnh phúc
Đến cho tất cả
        Mọi người quanh ta

                                    Nguyễn Kim Nguyệt