Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thơ : Vẽ cá(Chủ đề : Nghề nghiệp)


   Vẽ cá
 
          Hạnh Liên lấy giấy, màu
   Ngồi hí hoáy tập vẽ
Vẽ một con cá to
    Quần bên con cá bé.

           Hạnh Liên mang khoe mẹ:
      -    Con vẽ cá đẹp không?
Mẹ gật đầu, hỏi bé:
-    Sao vẽ có hai con?

   Liên bảo: - Đây cá mẹ
Ở nhà với con thôi
Cá bố không có mặt
Là bận đi kiếm mồi

                                  Nguyễn Văn Chương