Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Tay mẹ
(Nguyễn Thị Thu Thảo)

Bàn tay  mẹ em
Không được trắng lắm
Tay mẹ rám nắng
Vì lo việc nhà
Bàn tay mẹ em
Hàng ngày đi cấy
Ruộng cạn ruộng sâu
Mặc cho nắng cháy
Mẹ ơi, mẹ ơi
Con yêu mẹ lắm
Tay mẹ tảo tần
Nuôi con khôn lớn

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Thơ: Ước ( Nguyễn Kim Nguyệt) (31-03-2007)
1