Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Thân em bé nhỏ tí ti

Tay chân chẳng có, lại đi bằng đầu

Là cái gì?

(Cái kim khâu)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Nồi cơm (26-07-2019)
 Cái màn (26-07-2019)
 Cái nón (26-07-2019)
 Cái mũ (26-07-2019)
 Cái phích (27-06-2019)
 Cái giường (27-06-2019)
 Cái quạt bàn (14-06-2019)
 Cái quạt trần (14-06-2019)
 Cái gương (14-06-2019)
1