Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

TRỜI MƯA , TRỜI GIÓ

Trời mưa trời gió
Mang vó ra ao
Được con cá nào
Về xào con nấy
Được con cá này
Thì để phần cha
Được con rô bé
Thì để phần mẹ
Được con cá bè
Thì để phần em
Trời mưa , trời gió
Mang vó ra ao ...

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Truyện "Ba ba tìm nhà" (11-07-2019)
 Truyện "Ai quan trọng hơn?" (11-07-2019)
 Truyện "Ai đáng khen nhiều hơn?" (11-07-2019)
 Truyện "Cao và thấp" (10-07-2019)
 Truyện "Chó Sói và Cừu non" (10-07-2019)
 Truyện: "Bê mẹ và Bê con" (10-07-2019)
 Truyện "Niềm vui bất ngờ" (20-06-2019)
 Truyện : Nàng Tiên bóng đêm ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (09-10-2007)
 Truyện : Sự tích chú Cuội cung trăng ( Chủ đề : Các hiện tượng tự nhiên ) (09-10-2007)
 Thơ : Bình minh trong vườn (Chủ đề : Các hiện tượng thiên nhiên) (09-10-2007)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...