Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

1.      Các cốc xếp lồng vào nhau

Mục đích

Tập thao tác với các đồ vật.

Chuẩn bị

Các cốc hoặc bộ đồ chơi có thể xếp lồng vào nhau.

Cách chơi

Cho trẻ 1 bộ cốc hoặc bộ đồ chơi có thể xếp lồng vào nhau để khám phá. Chỉ cho trẻ đặt các cốc nhỏ vào cốc to như thế nào khi cần. Khen tất cả những việc làm đúng của trẻ.

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Các loại giấy (04-07-2019)
 Hãy tìm đồ chơi (04-07-2019)
 Cái nôi di động (03-07-2019)
 Đồ chơi ở đâu? (03-07-2019)
 Bé xếp chồng 2 khối gỗ lên nhau (02-07-2019)
 Bỏ vào lấy ra (02-07-2019)
 Tìm bạn (01-07-2019)
 Bé làm cho đúng (01-07-2019)
 Bé nghe thấy gì? (29-06-2019)
 Bé nhìn thật tinh (29-06-2019)
1 2 3