Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

1.     25. Hãy tìm đồ chơi

Mục đích

Nhận biết và phát hiện đồ chơi bị giấu.

Chuẩn bị

Một vài dải băng, các đồ chơi nhỏ.

Cách chơi

Từ 6 đến 12 tháng, trẻ được tiếp xúc với đồ chơi thường xuyên. Hãy buộc những dải băng có màu sáng vào các đồ chơi nhỏ. Giấu đồ chơi với các dải băng nhưng vẫn lộ ra một phần dải băng. Chỉ cho trẻ kéo dải băng ra để tìm đồ chơi. Khen tất cả những việc làm có kết quả của trẻ.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Cái nôi di động (03-07-2019)
 Đồ chơi ở đâu? (03-07-2019)
 Bé xếp chồng 2 khối gỗ lên nhau (02-07-2019)
 Bỏ vào lấy ra (02-07-2019)
 Tìm bạn (01-07-2019)
 Bé làm cho đúng (01-07-2019)
 Bé nghe thấy gì? (29-06-2019)
 Bé nhìn thật tinh (29-06-2019)
 Chào cô! (28-06-2019)
 Ai thế nhỉ? (28-06-2019)
1 2 3