Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

1.     23. Đồ chơi ở đâu?

Mục đích

Trẻ hiểu câu hỏi của người lớn. biết dùng mắt hoặc tay chỉ đúng hướng về đồ chơi đó.

Cách chơi

Trẻ ngồi xung quanh cô. Cô đưa đồ chơi đến với trẻ, nói cho trẻ biết tên gọi đồ chơi đó rồi cho trẻ được cầm, ngắm, chơi với đồ vật. Thỉnh thoảng cô giấu đồ chơi (sau lưng, gầm bàn) rồi lại bất ngờ đưa ra để kích thích sự thích thú của trẻ. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại vài lần. Sau đó, cô đặt đồ chơi vào một chỗ vừa tầm của trẻ rồi hỏi trẻ xem đồ chơi để đâu. Trẻ có thể trả lời bằng cách nhìn hoặc chỉ về phía đồ chơi đó.

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bé xếp chồng 2 khối gỗ lên nhau (02-07-2019)
 Bỏ vào lấy ra (02-07-2019)
 Tìm bạn (01-07-2019)
 Bé làm cho đúng (01-07-2019)
 Bé nghe thấy gì? (29-06-2019)
 Bé nhìn thật tinh (29-06-2019)
 Chào cô! (28-06-2019)
 Ai thế nhỉ? (28-06-2019)
 Hãy bắt chước theo cô (27-06-2019)
 Ai đấy? (27-06-2019)
1 2 3