Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Mình tròn hình trụ

Bụng chứa nước sôi

Mọi nhà dùng tôi

Giữ cho nước nóng.

Là cái gì?

(Cái phích)

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Cái giường (27-06-2019)
 Cái quạt bàn (14-06-2019)
 Cái quạt trần (14-06-2019)
 Cái gương (14-06-2019)
1