Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Ù ù! Xay lúa
Tay đẩy tay đưa
Lúc thưa lúc gấp
Cối quay sầm sập
Thóc đập trên nong
Tay duỗi tay cong
Cối quay vun vút
Ù ù ù ù....

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Thợ mài dao (21-04-2009)
 Đồng dao - Cái kim (16-04-2009)
 Đồng dao - Người thợ nề (16-04-2009)
 Đồng dao - Người thợ rèn (09-04-2009)
 Đồng dao - Chị cắt rạ (24-03-2009)
 Đồng dao - Chị cắt cỏ (17-03-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
1 2 3 4