Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Tay cầm con dao
Tay lấy viên gạch
Tôi nhào ván vôi
Tôi xây từng mạch
Tay bưng chồng ngói
Chân bước thênh thang
Từ bờ xuống máng
Tôi lợp từng hàng
Dưới thì trang cát
Trên lại chăng dây
Gạch chèn cho chặt
Mạch miết cho ngay
Quét vôi, dọi ngói
Xây cột, đắp nền
Đầu trong bách nghệ
Thợ ngõa là tên.

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Người thợ rèn (09-04-2009)
 Đồng dao - Chị cắt rạ (24-03-2009)
 Đồng dao - Chị cắt cỏ (17-03-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
 Đồng dao: Vuốt hột nổ (07-10-2008)
1 2 3 4