Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Than lò đỏ rực
Miếng sắc đỏ hồng
Người coi lực lưỡng
Búa vác thị hùng
Sắt để trên đe
Đập ghè muốn nát
Tàn bắn tóe loe
Tiếng nghe chan chát
Rát mặt mỏi tay
Suốt ngày đến tối
Song chịu khó làm
Tập rèn mới giỏi

Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Chị cắt rạ (24-03-2009)
 Đồng dao - Chị cắt cỏ (17-03-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
 Đồng dao: Vuốt hột nổ (07-10-2008)
 Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng (07-10-2008)
1 2 3 4