Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Lưỡi liềm uốn éo vòng giăng
Em đi phát rạ, phăng phăng tay liềm
Rạ mùa cho lẫn rạ chiêm
Đáng đùm giãi nắng sẽ đem quẩy về
Mai sau đốt ngọn lửa xòe
Thổi nồi cơm chín ngồi kề em ăn
Em phơi cho rạ trắng ngần
Lợp nhà đánh nóc khỏi lần gió mưa
Bỏ công em lúc cày bừa.

                                          Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Chị cắt cỏ (17-03-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
 Đồng dao: Vuốt hột nổ (07-10-2008)
 Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng (07-10-2008)
 Những món quà của người tí hon (08-09-2008)
1 2 3 4