Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non


Lưỡi liềm uốn mũi câu liêm
Mang đòn, quẩy sọt chị em ra đồng
Xanh xanh áng cỏ chen vồng
Ra tay nắm ngọn phát bồng như chơi
Cắt cho sạch đất quang trời
Mở mang bờ cõi nuôi loài trâu dê
Chị em nặng gánh ra về
Gác liềm ngắm mảnh trăng kề đầu non.

                                                       Theo NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Đồng dao - Nghề nghiệp (24-02-2009)
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
 Đồng dao: Vuốt hột nổ (07-10-2008)
 Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng (07-10-2008)
 Những món quà của người tí hon (08-09-2008)
 Cây bút thần Mã Lương (03-09-2008)
1 2 3