Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Kỳ cà kỳ cạch!
Từng đường từng mạch
Này thước, này dao
Này vôi, này gạch
Đổ móng, đổ nền
Trát tường, trát vách
Làm cửa, làm nhà
Xây thành, xây quách
Tháng lại ngày qua
Ký cà, kỳ cạch!
Kỳ cà, kỳ cạch!
Tôi thích nghề tôi
Dậy từ sáng bạch
Lên đóng, lên thang
Ngồi cao, ngồi thấp
Bốn mặt xung quanh
Khí trời trong sạch
Chẳng phải cuối luồn
Chẳng cần chen lách
Hết hát tình tang
Lại cười khanh khách
Tuy ở giữa trời,
Vững hơn bàn thạch
Tôi thích nghề tôi
Làm ăn thanh bạch.

NXB Trẻ

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Bác chổi chà (17-11-2008)
 Cầu thang (03-11-2008)
 Đồng dao: Gánh gánh gồng gồng (14-10-2008)
 Đồng dao: Tay đẹp (14-10-2008)
 Đồng dao: Vuốt hột nổ (07-10-2008)
 Đồng dao: Rềnh rềnh ràng ràng (07-10-2008)
 Những món quà của người tí hon (08-09-2008)
 Cây bút thần Mã Lương (03-09-2008)
 Búp bê biết nghe nhạc (19-05-2008)
 Ngụ Ngôn Bút Chì (14-05-2008)
1 2 3