Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non

Trồng đậu, trồng cà
Hoa hòe, hoa khế
Khế ngọt, khế chua
Cột đình, cột chùa
Hai ta ôm cột
Cây cam, cây quýt
Cây mít, cây hồng
Cành đa, lá nhãn
Ai có chân, ai có tay thì rụt

Theo NXBT

 

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Đồng dao - Mít mật, mít dai (03-12-2008)
 Đồng dao - Bắt chập lá tre (04-11-2008)
 Đồng dao - Hoa sen (21-10-2008)
 Đồng dao - Chú cuội ngồi gốc cây đa (21-10-2008)
 Đồng dao – Lúa ngô là cô đậu nành (21-10-2008)
 Nhân Sâm (22-09-2008)
 Cây Chò kiêu ngạo (03-09-2008)
 Cây chanh quả vàng (18-08-2008)
 Hoa hát vào sớm mai (07-07-2008)
 Làm thế nào rễ cây biết nơi cần bò đến? (19-05-2008)
1 2 3 4 5 6