Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non


                                                                                                                   Rềnh rềnh ràng ràng 
                                                                                                              Ba gang chiếu trải 
   Xích lại cho gần
         Một người hai chân
          Hai người ba chân 
          Ba người sáu chân
            Bốn người tám chân
         Chân gầy chân béo
Dệt vải cho bà
     Vải hoa vải trắng 
        Đến mai trời nắng
    Đem vải ra phơi
      Đến mốt đẹp trời 
   Đem ra may áo 
             Rềnh rềnh ràng ràng

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Những món quà của người tí hon (08-09-2008)
 Cây bút thần Mã Lương (03-09-2008)
 Búp bê biết nghe nhạc (19-05-2008)
 Ngụ Ngôn Bút Chì (14-05-2008)
 Một lần ra biển lớn (17-03-2008)
 Sự tích cái chổi (03-03-2008)
 Truyện: Bút chì có cục tẩy (25-02-2008)
 Thơ: Đi cày ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (03-12-2007)
 Truyện: Bé Tom đi học ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (19-11-2007)
 Thơ:Đồng dao: Cút ca cút kít ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (19-11-2007)
1 2 3