Câu đố theo chủ để
Tiết dạy tham khảo
Hoạt động của bé
Đồ dùng đồ chơi
Hình cho in - download
Trò chơi phát triển
Thơ - truyện mới
Thơ truyện mầm non
  Nhà trẻ  
  Mầm  
  Chồi  
    
Môi trường mầm non
Đi cày

Chuối xanh một quả
Cắm bốn chân tre
Thành con trâu đực
Nhìn giống giống ghê!
Hai ngọn cờ ngô
Làm cây cày nhỏ
Đem ra giữa ngõ
Buộc trâu đi cày
Trâu ơi, gắng đi
Cày cho xong ruộng
Chiều ta về sớm
Cất chuồng cho Trâu
Vắt! vắt! đi nào
Sao trâu chậm thế ?
Trâu mệt rồi ư ?
Chúng mình nghỉ nhé!
Bóng mát ngõ trưa
Thả trâu ăn cỏ
Bé nằm ngủ quên
Tóc hiu hiu gió...

                           Sưu tầm

 In Trang này   Các bài viết khác:
 Truyện: Bé Tom đi học ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (19-11-2007)
 Thơ:Đồng dao: Cút ca cút kít ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (19-11-2007)
 Thơ: Đồng dao bông hồng ( Chủ đề: Nghề nghiệp ) (19-11-2007)
 Truyện : Hoa tặng cô ( Chủ đề : Nghề nghiệp) (29-10-2007)
 Thơ : Ước ( Chủ đề : Nghề nghiệp ) (22-10-2007)
 Thơ : Vẽ cá(Chủ đề : Nghề nghiệp) (18-09-2007)
 Thơ : Bé làm họa sĩ ( chủ điểm nghề nghiệp) (14-07-2007)
 Truyện : Lá đơn kiện kì lạ (08-06-2007)
 Thơ : Làm họa sĩ dễ thôi ( chủ đề nghề nghiệp) (08-06-2007)
 Thơ: Năm mảnh gỗ (22-05-2007)
1 2